Z datumu narození zjistím jaký se ve Vás skrývá potenciál, Vaše vlohy i nadání. Vyhotovím váš kompletní osobnostní profil nebo osobnostní profil dané osoby. Sestavím devítileté cykly, které Vám napoví jaké životní úkoly právě zpracováváte a jaké Vás ještě čekají. Nahlédneme spolu trochu do budoucnosti.

Vyložím osobní roční vibrace na několik let dopředu nebo osobní měsíční vibrace na jeden rok.

Pomohu najít správné datum pro Vaši určitou  událost.

Numerologie


Numerologie je filosofie, psychologický směr a vědní disciplína. Jde o starodávnou metodu která nám může pomoci pochopit náš život, jeho minulost, přítomnost i budoucnost. Tato věda je považována za jednu z nejstarších analytických vědních oborů na světě. Čísla byla používána při vysvětlení vzniku Vesmíru, přírody i stvoření života zde na Zemi.

Za Otce čísel se považuje samotný Pythagoras, Řecký matematik a filosof. Podle Pythagora je Číslo "všechno", "znát čísla je jako znát sám sebe" a "číslo je zákonem veškerého vesmíru". Pythagorova jmenná numerologie patří stále mezi nejznámější a je dodnes hojně využívána. Své zkušenosti a poznatky Pythagoras načerpal při svých cestách starověkým světem, kdy se nechal inspirovat mnohými náboženskými směry a filosofiemi. Své zkušenosti systematicky zpracoval a zaznamenal. Roku 530 p.n.l. založil esoterickou školu v Krotónu na jihu Itálie. mezi jeho žáky patřili Platón, Aristoteles i Sokrates. Nazývali se pythagorejci a čísla považovali za základ veškerého života. Pythagoras také objevil matematické vztahy mezi hudebními tóninami a našel harmonizující vztahy mezi stupnicemi. Tvrdil, že lichá čísla znamenají mužský, aktivní energii a naproti tomu sudá čísla znamenají ženský pasivní element. Moderní numerologie výsledky jeho učení stále využívá. Bohužel z jeho děl se dochovaly pouze útržky, což se vykládá jako důvod velké rozmanitosti numerologických výkladů.

Nicméně to neubírá na velokosti a významu samotných čísel. I Keltové přikládali číslům velkou vážnost a jejich rituály byly často na číslech založeny. Základům moderní numerologie dali vzniknout tzv. kabalisté. Velká část jejich poznatků byla zahrnuta do velkých tarotových arkánů. Možná se podivíte, ale jejich učení pocházelo ze znalostí judaistických, křesťanských i islámských náboženství. Od 12. století po rok 1492 kdy byli vyhnáni, měli velký vliv na společenské dění ve Francii, Španělsku i Portugalsku. Ještě v renesanci byly kostely stavěny za pomoci číselných systémů, které měly umocnit zážitek z Boží přítomnosti v chrámech.

A možná se někdy najdou důkazy o tom, že vibrační soustava čísel od 1 po 9, tak jak je dnes známe a používáme, má svůj původ ve starověké Atlantidě a Lemurii.

Cenník

Kompletní numerologický profil + devítileté cykly + osobní roční vibrace

700 Kč

Kompletní numerologický profil + tři otázky pomocí kyvadla

600 Kč

Kompletní numerologický profil

500 Kč

Osobní roční vibrace na 5 let dopředu

500 Kč

Osobní měsíční vibrace na jeden rok

300 Kč

Hledání data a významu vaší události

300 Kč

                        Pro objednání nebo dotaz prosím vyplňte

nebo pište na email mabem@centrum.cz


ÚVOD | CO NABÍZÍM | O MNĚ | BLOG | KOUZLA ÚPLŇKU | KOUZLA NOVOLUNÍ | YULE | SAMHAIN | TROCHA POEZIE

                       f                                 KONTAKT                                                    e-mail