Tarot vykládám na tři a pět karet a spolu s kyvadlem dávám odpověď, především na situaci v jaké se právě teď nacházíte. Sdělím vám, jaké pro vás mají karty sdělení a co vás v nejbližší době čeká.

               Tarot

Tarot jsou vlastně hrací karty, jejichž původ je velmi nejasný a je opředený tajemstvím, které zřejmě nikdo nikdy neodhalí. Na to kdy se tyto karty poprvé objevily se historické prameny různí. Také odkud karty pocházejí a kde vznikly, není úplně jasné. Některé prameny tvrdí, že tarot pochází z Indie a Dálného východu a do Evropy je přinesli Templáři. Jiné prameny uvádějí že je do Evropy donesli Cikáni nebo Arabové. Jiní historikové tvrdí, že tyto karty jistojistě vznikly na území Evropy a to někdy okolo 14. století. Nebo prý pocházejí z pokladů Egyptských knihoven, které byly ztracené a znovu objevené někdy v 15. století. Nejstarší dochované balíčky tarotových karet pocházejí z Itílie a Francie.

Ať se jejich původ datuje do kterékoli doby, tyto zvláštní karty byly,  jsou a vždy budou spojovány s předpovědí budoucnosti a jejím výkladem.   

Cenník

Výklad na tři karty

200 Kč

Výklad na pět karet

300 Kč

Výklad karet na tři + tři otázky pomocí kyvadla

350 Kč

Výklad karet na pět + tři otázky pomocí kyvadla


400 Kč

                        Pro objednání nebo dotaz prosím vyplňte

nebo pište na e-mail mabem@centrum.cz


ÚVOD | CO NABÍZÍM | O MNĚ | BLOG | KOUZLA ÚPLŇKU | KOUZLA NOVOLUNÍ | YULE | SAMHAIN | TROCHA POEZIE

                                    f                                                      KONTAKT                                                     e-mail