Kouzla novoluní

NOVOLUNÍ VE ZNAMENÍ KOZOROHA

Nastává 6. ledna 2019 v 2:28h

Základní barva znamení KOZOROHA je modré indigo, také barva černá. Vládcem tohoto znamení je Sturn, velký učitel. Je to zemské, základní znamení

__________________________________________________________________________

Novoluní v Kozorohu nám připomíná jak důležitou roli v našem životě hraje rodina a přátelé

_____________________________________________________

Novoluní v Kozorohu nás vybízí abychom ve svém životě nastolili řád

____________________________________________________________________


Kozorozi jsou velmi pracovití

Zrozenci v tomto znamení plní své úkoly vždy zodpovědně. Snaží se o co nejdokonalejší výsledek své práce. Dokáží vynaložit maximální úsilí na úkol, který si zvolili nebo který jim byl zadán. Jsou houževnatí a vytrvalí. Jsou zvyklí na překážky, protože jejich vládcem je planeta Saturn, velký učitel. Nic nedostanou zadarmo, svůj úspěch si musejí tzv. odpracovat. Díky tomu mají velkou sebekázeň a sebekontrolu. Jsou systematičtí a umějí si svou práci dobře naplánovat tak aby dosáhli kýženého výsledku, jsou trpěliví. Zbrklost jim není vlastní. Umějí si rozložit síly, svou práci si umějí plánovat a zorganizovat. Ve své kariéře postupují pomalu, pozvolna, ale vždy dosáhnou toho co chtějí. Jsou dost tvrdohlaví a pokud se pro něco rozhodnou, jen těžko se od toho nechají odradit.

Kozorozi mají nízké sebevědomí

Kozorozi jsou inteligentní, ale sami si nevěří a své schopnosti neumějí prodat. Vždy se budou snažit o co nejprofesionálnější výsledek, mají rádi dokonalost. Jsou nároční i ke svému okolí, ale především sami k sobě a jsou velmi sebekritičtí, stále vidí prostor pro možné zlepšení. Sami se musejí přesvědčit, že jejich práce je dostatečně dobrá, hodně se proto srovnávají se svým okolím. Větší sebevědomí získávají až s věkem, kdy už dosáhli určitých prokazatelných a nezpochybnitelných úspěchů.

Kozorozi jsou velmi skromní

Skromnost je další cností Kozorohů. Jsou také velmi praktičtí. Své investice si promýšlí a zbytečně neutrácejí. Vše co dělají musí mít smysl. Jsou pragmatičtí, mají v sobě dobře nastavené priority. Umějí dobře odhadnout co má jakou cenu. Své úspory a těžce vydělané peníze vynakládají s rozmyslem, kupují nadčasové věci, které jim dlouho vydrží a nepodléhají módním trendům.

Kozorozi jsou slušní a poctiví

Tito lidé respektují zákon a všeobecná nařízení se nesnaží nikterak obcházet. Díky tomu jsou velmi spolehliví. Autority zcela uznávají. Řád a strukturu milují do té míry, že se mohou stát až těžkopádnými. Nedělají nic co se nemá. Ve svém životě nedělají nic bezmyšlenkovitě. Umí si vytvořit finanční rezervy a v případě finančních problémů umí vystačit s málem.

Kozorozi jsou uzavření

Tito lidé si své city a své soukromí nechávají spíše pro sebe a navenek často působí chladně a odtažitě. Chvíli jim trvá než někomu začnou důvěřovat, pokud si ale někdo jejich důvěru získá, je to na vždy. Jsou to věrní a loajální partneři a přátelé. Pokud je ale někdo zklame, většinou ho již na milost nikdy nevezmou. Své závazky berou vážně a zodpovědně, mají silný smysl pro povinnost a v manželství nebo partnerství zůstávají i když sami nejsou spokojeni. Ve své podstatě jsou spíše vážní a raději vyhledávají samotu, než bujarou společnost. Zde se cítí nesví. Pokud jsou ve společnosti lidí kterým důvěřují a kteří jsou stejně naladěni umí být i veselí a hovorní. Ale na žádné tlachání nejsou, nejsou to povrchní lidé a jejich humor je duchaplný.

Kozorozi umí skvěle zacházet s hmotou

Umí se skvěle pohybovat v materiálním světě. Jsou mistry v přetváření hmoty v zisk a energii v čin.

­­­­­­__________________________________________________________________________

KOUZLO

Na kouzlo tohoto novoluní si připravte tři tmavě modré (nebo neutrální bílé) svíčky a ohnivzdornou misku s trochou hlíny. Na papír si napište své přání.

Můžete si připravit i drahé kameny, vztahující se ke znamení Kozoroha. Kameny: onyx, černý turmalín, záhněda, obsidián, labradorit, chryzopras, jaspis nebo křišťál

Základním živlem tohoto znamení je Země. Země je univerzální představitelka ženské energie. Představuje nekonečného ducha tvořivosti, dává život a je spojována s hojností. Pracujeme-li s živlem Země, vzýváme její obrovskou sílu, protože z ní pochází náš život a veškeré poklady, které máme k dispozici. Skrze Zemi nám Vesmírné společenství dává, co potřebujeme, a to je Zemí zhmotněno do fyzického stavu, který umíme jako lidé využít pro náš život tady.

Živel Země má ze všech živlů nejslabší vibraci, právě protože je naším pevným bodem, o který se můžeme vždy opřít.

Toto novolunní ve znamení Kozoroha nám pomůže s nastolením řádu v našem životě. Pomůže nám naplánovat nové začátky a vytrvat při plnění cílů, které si v tento čas dáme.


Vhodná témata pro kouzla a rituály tohoto novoluní:

 • Zvládnutí autoritativního přístupu
 • Pravidla
 • Obchodní záležitosti
 • Organizační záležitosti
 • Dovolání se "Boží" spravedlnosti
 • Povýšení v zaměstnání
 • Zvýšení příjmu
 • Kariéra
 • Odstranění zlozvyků

V tomto období si dejte pozor na vyhýbání se závazkům

Symbolem Země je trojúhelník obrácený hrotem dolů, což představuje ženskou energii a s čárou v horní části trojúhelníku.

Bez ohledu na kulturu a náboženství tento znak představuje tři v jednom. V astrologii představuje Slunce, Lunu a vycházející znamení. V čarodějnictví představuje myšlenku panny, matky a stařeny.

Sedněte si na zem a kolem sebe buď skutečně, nebo pomyslně nakreslete magický kruh. Doprostřed kruhu namalujte symbol země, tak abyste vy byli v samotném středu. Do rohů trojúhelníku dejte svíčky, pokud máte připravené i drahé kameny, rozmístěte je poblíž svíček a před sebe dejte misku s hlínou. Svíčky mohou být i vonné, vůně navodí správnou atmosféru a přivábí andělé jako pomocníky. Svíčky i misku můžete pomalovat symbolem země.

Zhluboka se nadechněte a uvolněte. Zapalte svíčky a sledujte jak hoří. Myslete na to, co pro vás Země znamená. Život, energii, pevný bod, sílu ke změně...

Prstem do vzduchu nakreslete vyvolávací pentagram země. Tím otevřete portál pro průchod energie k Vesmírnému společenství. Tento portál je obousměrný. Začněte na vrcholu a pokračujte směrem vlevo dolů, dokud pentagram nedokončíte.

Potom přečtěte své přání napsané na papírku. Zapalte ho a nechte ho shořet v žáruvzdorné misce.

Dívejte se na papír s přáním dokud neshoří a řekněte: Požehnej tomuto přání Země, matko má. Potom poděkujte Vesmírnému společenství a Zemi.

Po skončení kouzla, rituálu nakreslete pentagram pro odstranění, který energetický portál uzavře.

Pro kreslení uvolňujícího pentagramu začněte v dolním levém cípu a pokračujte nahoru dokud pentagram nedokončíte.

Popel smíchejte v misce s hlínou a tu si ponechte až do dalšího úplňku na viditelném místě. Tím se umocní síla kouzla.

Až se Vám přání vyplní nezapomeňte poděkovat


Důvody proč se kouzlo, rituál někdy nepovede

 1. Jakékoli kouzlo, rituál má především změnit naše osobní vnímání. Pokud nevystoupíme z oblasti svých omezených názorů a nepřipustíme možnost změny, žádné kouzlo ani rituál nám nepomohou.
 2. Je nutné správné rozpoložení a načasování. Pokud se necítíme dobře, něco nás ruší, nedokážeme se soustředit, víme že můžeme být při kouzlu, rituálu vyrušeni, je lepší kouzlo neprovádět a počkat na vhodnější dobu nebo si najít jiné místo, kde nebudeme nikým rušeni a kde se budeme moci plně koncentrovat.
 3. Netrpělivost. Nic se nedá změnit mrknutím oka, to se děje jen v pohádkách. Ke změně je nutný volný proud energie, je nutné odstranit všechny překážky, které splnění našeho přání brání. Musíme tedy na svém přání dále pracovat. Musíme VĚŘIT v jeho splnění. Jsme-li příliš nedočkaví, můžeme provádět rituál opakovaně, každý měsíc. Ale POZOR, pokud budeme přespříliš na své přání tlačit, můžeme tím splnění našeho přání vyrušit. Pamatujme, pokud jsme svou žádost podali správně, je u vesmírného společenství navždy zapsaná a třeba jen potřebuje abychom my sami uvolnili energii, kterou naším přespřílišným chtěním blokujeme. A pokud se neplní, je také možné, že se máme naučit trpělivosti a důvěře. A to je někdy těžší než tvrdá práce.
 4. Je také možné, že se přání vyplnilo a my jsme si toho nevšimli. Změna mohla být tak malá anebo jsme očekávali něco jiného. Je dobré zapisovat si co jsme v magickém kruhu říkali. Je dobré si svá přání, napsaná na papír a vyřčená při kouzlu nebo rituálu, zapisovat do deníku. Abychom věděli, jak přesně jsme své přání formulovali. Třeba jsme se nevyjádřili přesně...
 5. Je také možné, že naše přání není v souladu s vůlí Vesmírného společenství a tím pádem nenásledujeme tu správnou cestu. Je dobré si uvědomit o co jsme vlastně žádali a jít hluboko do svého nitra a zjistit, jestli opravdu chceme to, o co jme žádali. Možná zjistíme, že jsme si vlastně přáli, to, o co ve skutečnosti nestojíme.

autor: mabemÚVOD | CO NABÍZÍM | O MNĚ | BLOG | KOUZLA ÚPLŇKU | KOUZLA NOVOLUNÍ | YULE | SAMHAIN | TROCHA POEZIE

                                    f                                                       KONTAKT                                                  e-mail