Kouzla úplňku

                          ÚPLNĚK VE ZNAMENÍ LVA

Jde o první úplněk roku 2019 a v tento den také nastane poslední úplné zatmění měsíce tohoto desetiletí. Částečné zatmění bude pozorovatelné již chvilku po půl páté ráno a úplné zatmění budeme moci spatřit od 5h 41minut a potrvá 1h a 2minuty. S východem slunce, který v tento den nastává v 7:45h, pomalu skončí částečné zatmění měsíce (7:50) a osm minut nato měsíc zapadne.

Tento úplněk je úplňkem krvavým. Měsíc budou osvětlovat odlesky červánků vycházejícího Sluníčka a tak bude měsíc i během zatmění viditelný a dostane načervenalou barvu. Úplněk je ve znamení Lva a jeho krvavá barva mu ještě dodá na Lví energii. Tento lednový úplněk bude mít velkou energii.

_______________________________________

Úplněk ve znamení Lva nás naladí na romantiku

_______________________________________


Nastává 21. ledna 2019 v 6:15h

Základní barva znamení LVA je žlutá. Vládcem tohoto znamení je Slunce. Je to ohnivé, pevné znamení

_______________________________________________________

Tento čas je nejvhodnější pro srdeční záležitosti a lásku

_______________________________________________________

Lvi jsou hraví a vše berou jako hru

Ve všech směrech v životě kudy se můžeme ubírat a kde je třeba i jen malý náznak nějaké hry nebo soutěžení, tam objevíte Lva. Patří sem jednoznačně sport. Zrozenci v tomto znamení jsou velmi energičtí (více energie bychom našli už jen u Berana) a ve sportu tento přebytek velmi dobře uplatní. Hledejme je nejspíše jako kapitány mužstva, velice často povedou i nějaký dětský sportovní kroužek. Lvi nejenže milují hru, ale milují i vítězství a pro to, aby vyhráli a byli první udělají téměř vše.

Lvi milují flirt. Projev pozornosti berou jako hru mezi muži a ženami a klidně to na této rovině může zůstat. Někteří to potřebují jako chleba, potřebují vědět a cítit, že jsou žádaní. Jsou jedním ze čtyř nejvíce sexuálních znamení. "Hrátky" mezi muži a ženami berou také jako hru. To souvisí i s pohledem Lvů na partnerství. Vztahy jsou pro ně dobrým hřištěm pro jejich hry a patří k jejich životu. Pokud je Lev spokojený, jeho protějšek ho uznává a respektuje a je dostatečně reprezentativní, nemá Lev důvod něco měnit. V opačném případě se bude bez váhání poohlížet jinde.

Lvi mají sklon k dramatizování

Lvíčci mají také sklon k dramatizování a díky tomu se dobře hodí na povolání herců. Při vyprávění svých zážitků mají sklon k přehánění. Když hovoří o tom co se stalo, věřte, že nikdy se nic nejí tak horké jak se uvaří a tak i většina co nám Lvi povídají je trochu přibarvená. Rádi se předvádějí a ukazují.

Lvi jsou přirozenou autoritou a přirozenými vůdci

Lidé zrozence v tomto znamení berou vážně a přirozeně je respektují. Lvi jsou rození vůdci, umí nadchnout a motivovat, umí ale také pochválit, ocenit práci druhých a i odměnit. Velký díl chvály ale musí dopadnout na ně samotné.

Lvi najdeme většinou v řídícím postavení, mohou zastávat i vysoké funkce. Často pracují jako politici, právníci, soudci a jiné respektované autority. Pokud potřeby Lva, být na výsluní, být respektovaný, obdivovaný nebo být ve vedoucí pozici, nejsou naplněny, pak chřadne a ztrácí životní sílu.

Lvi nejsou moc pracovití. Narodili se pro to, aby práci zadávali druhým a řídili je. Umí sehnat a zařídit lidi i zdroje. Jsou rození manažeři. Jsou kreativní, mají dobré nápady, a to vše jim připadá jako hra a na hřišti jsou Lvi jako doma. Myšlení mají spíše technické, jsou rozhodní a někdy u jejich jednání převyšuje forma obsah. Je pro ně důležité spíše to jak se prezentují, než s čím.

Lvi umí být noblesní a laskaví, ale vždy je z jejich chování cítit jejich pocit důležitosti. Ti, co ještě nezvládli svou energii anebo jsou zahledění do sebe až příliš, jsou arogantní, povýšení, neústupní, nesnesou odpor a myslí si, že jsou všemožní a nejlepší. Tyto negativní stránky jejich povahy vystupují na povrch především ve chvílích, kdy nejsou spokojení a není naplněna podstata jejich osobnosti, tedy být na výsluní.

Lvi mají rádi společnost

Jsou však dost sebestřední. Lvi jsou fascinováni sami sebou. Jsou jako děti, které jsou sami se sebou spokojené a netuší, že k tomu, aby s nimi bylo spokojené i okolí je potřeba další vývoj. Svoji osobu hodně prožívají a rádi stojí ve středu veškerého dění. Proto milují společnost, je to příležitost ukázat se, blýsknout se. Ve společnosti jsou milý a zábavní, ale spokojení budou až tehdy, když se dění bude hodně točit kolem nich. Ve společenských aktivitách se rádi angažují, umí zařídit společenské večery, zábavné víkendy a další volnočasové aktivity. Mohou se angažovat i v charitativních aktivitách, jejich hnacím motorem je ale vždy uznání a obdiv jejich osoby.

Ve společnosti mohou mít až aristokratické chování. Znají pravidla společenské etikety, umí projevit úctu a být zdvořilý. Umí být velkorysí a dávají dárky a jsou velmi štědří, nejvíce z celého zvířetníku. Na druhou stranu od druhých očekávají projev uznání.

Lvi milují luxus

Lvi jsou nejvíce snobským znamením zvěrokruhu. Materiální svět je pro Lvi velmi důležitý. Majetek berou jako symbol moci, peníze jim umožňují vládnout a jsou prostředkem k dosažení jejich cílů.

Lvi rádi okatě poukazují "že na to mají" ženy i muži většinou vypadají výborně. Mají skvělý, luxusně zařízený byt nebo dům, nádherné a drahé auto, šperky, ... rádi si domů zvou návštěvy, aby se mohli ukázat.

Lvi milují děti

Zrozenci v tomto znamení mají k dětem velmi dobrý vztah a děti je většinou milují. Lvi jsou dobrými učiteli. Je s nimi zábava, umí děti nadchnout a vyhecovat. Vše umí převést na zábavu a soutěž, i tu nejméně zábavnou činnost jako je např. škrabání brambor. Od dětí ale vyžadují poslušnost. Toto znamení se dobře uplatní jako vedoucí dětských oddílů.

Lvi nesnesou kritiku

Ti, co by nesouhlasili s názory Lvů musejí být taktní a především opatrní. Lvi mají rádi, když se o nich smýšlí jen v tom nejlepším světle. Kritiku své osoby nesnesou, když by je chtěl někdo kritizovat, se zlou by se potázal, Lvi na sobě nenechají ani smítko něčeho nepatřičného, špatného nebo nedokonalého. Tito zrozenci jsou rádi, když je vše podle jejich přání a pokud to tak není dají to patřičně znát. Čas od času by Lvům nezaškodilo na chvíli sestoupit ze svého piedestalu a odhodit trochu té své pýchy a nadutosti, okolí by je tak snáze přijalo.

Lvi jsou děti štěstěny

Protože tomuto znamení vládne Slunce jako zdroj veškeré síly a energie na této Planetě. Ze všeho šťastně vyvázne. Pokud by ho například zavřeli, buď se tam dostane opět do výsostného postavení a ostatní mu budou podřízeni nebo bude zrovna propuštěn na amnestii anebo při soudním procesu nebude shledán vinným pro nedostatek důkazů...

_________________________________________________________________________

Na kouzlo tohoto novoluní si připravte tři žluté svíčky a ohnivzdornou misku. Na papír si napište své přání.

__________________________________________________________________________

 

Základním živlem tohoto znamení je Oheň. Oheň je symbol síly, moci, ochrany a schopnosti měnit věci z jednoho stavu do druhého. Znamená osvícení, pravdu a poznání.

Oheň je spojován se smrtí a znovuzrozením.

Je to dobrý sluha, ale zlý pán.

Při práci s tímto živlem musíme být vždy opatrní.

   _______________________________________________________________________

Znamení Lva dodá našemu kouzlu odvahu, stabilitu a ochranu

___________________________________________________

Vhodná témata pro kouzla a rituály tohoto úplňku:

 • Síla
 • Pozitivní energie
 • Vedoucí postavení
 • Sebevědomí
 • Odvaha
 • Štědrost
 • Vřelost
 • Úspěch
 • Přivolání partnera, lásky
 • Přivolání nové práce
 • Posílení vnitřního dítěte
 • Rituál na krásu


Symbolem ohně je trojúhelník obrácený hrotem vzhůru

.

Zahrnuje v sobě mužskou energii a pohyb. Představuje cestu k pravdě, světlu a ke změně, která se stane naším přičiněním.

Ve starém Řecku byl se tímto symbolem označoval "vznik vesmíru" a v dalších kulturách je tento symbol považován za Boží oko s devíti paprsky, které vycházejí z horního vrcholu.

Toto kouzlo je nejlépe provádět venku, pokud to nejde, uzpůsobte si k tomuto účelu místnost, kde můžete být chvíli nerušeni.

Sedněte si na zem a kolem sebe buď skutečně, nebo pomyslně nakreslete magický kruh. Doprostřed kruhu namalujte symbol ohně, tak abyste vy byli v samotném středu. Do rohů trojúhelníku dejte svíčky a zapalte je. Svíčky mohou být i vonné, vůně navodí správnou atmosféru a přivábí andělé jako pomocníky. Svíčky i kalíšky se svíčkami můžete pomalovat symbolem ohně.

Zhluboka se nadechněte a uvolněte. Zapalte svíčky a sledujte jak hoří. Myslete na to, co pro vás oheň znamená. Sílu, moc, úspěch, proměnu, inspiraci, tvořivost, překonání překážek, změnu...

Prstem do vzduchu nakreslete vyvolávací pentagram ohně. Tím otevřete portál pro průchod energie k Vesmírnému společenství. Tento portál je obousměrný. Začněte na vrcholu a pokračujte směrem vpravo dolů, dokud pentagram nedokončíte.


Potom přečtěte své přání napsané na papírku. Zapalte ho a nechte ho shořet v žáruvzdorné misce.

Dívejte se jak hoří a říkejte: Požehnej a pal, dál a dál dokud papír neshoří. Potom poděkujte Vesmírnému společenství a ohni.

Po skončení kouzla, rituálu nakreslete pentagram pro odstranění, který energetický portál uzavře.

Pro kreslení uvolňujícího pentagramu začněte v dolním pravém cípu a pokračujte nahoru dokud pentagram nedokončíte.Popel pak vysypte.Důvody proč se kouzlo, rituál někdy nepovedou

 • Jakékoli kouzlo, rituál má především změnit naše osobní vnímání. Pokud nevystoupíme z oblasti svých omezených názorů a nepřipustíme možnost změny, žádné kouzlo ani rituál nám nepomohou.
 • Je nutné správné rozpoložení a načasování. Pokud se necítíme dobře, něco nás ruší, nedokážeme se soustředit, víme že můžeme být při kouzlu, rituálu vyrušeni, je lepší kouzlo neprovádět a počkat na vhodnější dobu nebo si najít jiné místo, kde nebudeme nikým rušeni a kde se budeme moci plně koncentrovat.
 • Netrpělivost. Nic se nedá změnit mrknutím oka, to se děje jen v pohádkách. Ke změně je nutný volný proud energie, je nutné odstranit všechny překážky, které splnění našeho přání brání. Musíme tedy na svém přání dále pracovat. Musíme VĚŘIT v jeho splnění. Jsme-li příliš nedočkaví, můžeme provádět rituál opakovaně, každý měsíc. Ale POZOR, pokud budeme přespříliš na své přání tlačit, můžeme tím splnění našeho přání vyrušit. Pamatujme, pokud jsme svou žádost podali správně, je u vesmírného společenství navždy zapsaná a třeba jen potřebuje abychom my sami uvolnili energii, kterou naším přespřílišným chtěním blokujeme. A pokud se neplní, je také možné, že se máme naučit trpělivosti a důvěře. A to je někdy těžší než tvrdá práce.
 • Je také možné, že se přání vyplnilo a my jsme si toho nevšimli. Změna mohla být tak malá anebo jsme očekávali něco jiného. Je dobré zapisovat si co jsme v magickém kruhu říkali. Je dobré si svá přání, napsaná na papír a vyřčená při kouzlu nebo rituálu, zapisovat do deníku. Abychom věděli, jak přesně jsme své přání formulovali. Třeba jsme se nevyjádřili přesně...
 • Je také možné, že naše přání není v souladu s vůlí Vesmírného společenství a tím pádem nenásledujeme tu správnou cestu. Je dobré si uvědomit o co jsme vlastně žádali a jít hluboko do svého nitra a zjistit, jestli opravdu chceme to, o co jme žádali. Možná zjistíme, že jsme si vlastně přáli, to, o co ve skutečnosti nestojíme.

autor: mabem

ÚVOD | CO NABÍZÍM | O MNĚ | BLOG | KOUZLA ÚPLŇKU | KOUZLA NOVOLUNÍ | YULE | SAMHAIN | TROCHA POEZIE
                     f                                                                  KONTAKT                                                               e-mail