Kouzla úplňku

                  ÚPLNĚK VE ZNAMENÍ PANNY                    

_________________________________________

Úplněk ve znamení Panny zvyšuje vnitřní neklid

Pozor na přílišnou kritiku

_________________________________________

Nastává 27. 2. 2021 v 9:17h

Základní barvy znamení PANNY jsou všechny zemité odstíny podzimu. Především zlatá, hnědá a modrá. Vládcem tohoto znamení je Merkur a v tomto znamení je zaměřena analyticky. Je to zemské, pohyblivé znamení.

Kameny pro toto znamení jsou: 

jantar, tygří oko, citrín, karneol, jaspis, safír, amazonit, chryzokol

Panny jsou pracovité

Panny patří spolu s Kozorohy a s Berany mezi "dělníky" zvěrokruhu. Jsou pracovité jako včelky a týká se to jak pracovní oblasti, tak i jejich domácnosti. Panny se zkrátka stále něčím musí zabývat. Mají rády čistotu a pořádek. Jsou pečlivé a poctivé, nederou se dopředu a čekají až si je příležitost najde sama, proto ve většině případů nezaujímají vedoucí postavení. Pokud se dostanou na vyšší místo, mají problém delegovat úkoly, vše se snaží zvládnout sami a jsou pak zavaleni prací.

Panny jsou skromné a drží sovo

Jejich heslem je: "v jednoduchosti je krása" a tím se také řídí. Toto vnímání se promítá do všech oblastí jejich života, v oblékání, zařízení domácnosti, v projevování emocí, ... K Pannám patří minimalismus. Díky minimálnímu počtu prostředků dosáhnou maximálního účinku. Ve své podstatě jde o maximální zjednodušení ve všech sférách života 😊 Panny jsou slušné, nedělají, co se nemá a málokdy se odvážou a podlehnou bujarému veselí. Drží slovo, co slíbí se snaží dodržet.

Panny jsou inteligentní

Panny jsou většinou velmi chytré a inteligentní, a to díky Merkuru, planetě, která jim vládne. Jejich metodami jsou metodičnost, syntéza a analýza. Umí skvěle pracovat s daty, hodí se na projektování a technické obory. Jsou velmi precizní a práci se snaží odevzdat co možná nejlépe provedenou, přitom sebevědomí mají nejnižší z celého zvěrokruhu.

Panny jsou praktické a manuálně velmi zručné

Snaží se žít co nejslušnější a nejužitečnější život. Jejich mottem je smysluplnost. Panny mají velmi dobré estetické cítění, ale krása, která postrádá význam, neplní svou funkci a nemá žádný účel je neosloví. Panny kladou velký důraz na dodržování postupu. Málokdy vybočí ze zajetých kolejí. Pravidla a určené postupy se musejí dodržovat a vše se musí udělat přesně tak jak má. Jsou orientované na detail až tak, že se jim mnohdy z dohledu ztratí i samotný cíl. Pro Panny je důležitější samotná cesta, která k cíli vede než cíl samotný.

Panny jsou rození kutilové, jsou velmi manuálně zručné. Jsou mistry v používání nástrojů. Zrozenci v tomto znamení mají většinou svou dílnu, kde tráví velké množství volného času a kde vyrábějí nejrůznější věci. Napadají je postupy jak a co dělat. Opraví téměř cokoli.

Panny jsou orientované na společnost

Panny rádi slouží ostatním lidem. Uvědomují si, že člověk, aby naplnil svůj život se musí umět přizpůsobit a podřídit. Umí rozpoznat co je pro společnost užitečné a kladou velký důraz na společensky

prospěšnou práci. Když vidí Panny někoho v nouzi, nikdy ho nenechají na holičkách, ale vždy rády pomohou. Díky svému sociálnímu cítění a chuti pomáhat druhým nacházejí uplatnění ve zdravotnictví, sociální sféře, charitě, na servisních místech a v jiných nápomocných profesích. Jejich chuť pomáhat může být snadno zneužita, Panny totiž neodmítnou prosbu o pomoc. Také snadno podlehnou tlaku okolí a společnosti, příliš se podřizují a stávají se až příliš konformní a potlačí svůj osobitý projev, což je jim na škodu.

Panny dbají na zdravou výživu

Stejně jako v jiných životních oblastech Panny dělají především to, co se dělat má a co je správné, tak stejně přistupují i ke zdravému životnímu stylu. Zrozenci v tomto znamení mají často citlivé zažívání, a tak by ani žádné gastronomické prohřešky nesnesli. Takže co se jídla týče i zde se Panny řídí především jednoduchostí, často se stávají i vegetariány.na zdraví životní styl Panny kladou velký důraz.

Panny jsou velmi kritické

Panny mají velké nároky jak na sebe, tak na druhé. Její pohled na věc je velmi detailní, často na detailech přímo lpí a na vše se dívá jakoby pod mikroskopem a velmi důkladně. Chybí jim nadhled a jejich chování postrádá velkorysost. Často pro stromy nevidí les. Panny stále provádějí sebeanalýzu, pozorují a posuzují chování své i ostatních, zda vše, co se dělá se dělá správně. To vše vede k velké kritičnosti zrozenců v tomto znamení. Analýzu a pořádek povyšují na zákon, který se nesmí porušit. V tomto ohledu se s nimi těžko vychází. Často se z nich stávají pedanti a puntičkáři v mnoha životních aspektech, což je okolím vnímáno negativně.

Lev je ohnivé znamení. Oheň je symbol síly, moci, ochrany a schopnosti měnit věci z jednoho stavu do druhého. Znamená osvícení, pravdu a poznání. Oheň je spojován se smrtí a znovuzrozením. Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Při práci s tímto živlem musíme být vždy opatrní.

_________________________________________________________________________

Na kouzlo tohoto úplňku si připravte svíčku, misku s hlínou, semínka

__________________________________________________________________________

Vhodná témata pro kouzla a rituály tohoto úplňku:

 • Zdraví
 • Služba
 • Pořádek
 • Sebevědomí
 • Umění zacházet s penězi
 • Sebeláska
 • Starost a péče o naše tělo


Protože Panně je přiřazena Ženská kvalita a živel Země, budeme tento úplněk pracovat s naším tělem. Jako vždy udělej si na sebe chvilku čas a tento čas spoj s očistou svého těla. Udělej si koupel s bylinkami a vonnými olejíčky. Zapal si v koupelně svíčku a chvíli se hýčkej a pečuj o sebe. Umyj si vlasy, pěkně se učeš a uprav. Chvíli se zastav a věnuj pozornost každičké části svého těla. Najdi na svém těle alespoň 10 věcí, kterých si vážíš. Ať Tvé tělo vypadá jakkoli, je dokonalé, dokonale funguje. Uvědom si kolik úžasných věcí díky němu můžeš zažít. Pro dnešek prosím zapomeň na kritiku. Vzpomeň na starou pokroucenou jablůňku, která má ty nejsladší a nejvoňavější jablíčka, chodí k ní procesí a všichni si chtějí její plody utrhnout a pochutnat si na nich. I ve své nedokonalosti je dokonalá.

Zkus změnit pohled na své tělo.

Až si uvědomíš svou dokonalost, zaměř svou pozornost k naší planetě. I ona je dokonalá a tak, tak moc velkorysá. Co vše poskytuje nám všem, bez ohledu na to jak se k ní mnozí chováme. Zkus se na ni naladit a promysli, jak můžeš i Ty přispět k tomu, aby byla v dobré kondici. Protože, když bude v kondici ona budeme v kondici i my. Ať si to myslíme nebo ne, jsme spojené nádoby. 

A nyní vezmi misku s hlínou a semínka. Promysli si svá přání a za každé své přání zasaď semínko. Pěkně je zalej a starej se o ně. Až vystrčí první semínko zelený lísteček nad zem, můžeš hádat, které je to asi přání a které Tvoje přání se asi vyplní jako první. Mladé rostlinky pak můžeš přesadit ven a nebo počkej až povyrostou víc a udělej si z nich kytičku.  Až se Ti přání splní, nezapomeň poděkovat.


Důvody proč se kouzlo, rituál někdy nepovedou

 • Jakékoli kouzlo, rituál má především změnit naše osobní vnímání. Pokud nevystoupíme z oblasti svých omezených názorů a nepřipustíme možnost změny, žádné kouzlo ani rituál nám nepomohou.
 • Je nutné správné rozpoložení a načasování. Pokud se necítíme dobře, něco nás ruší, nedokážeme se soustředit, víme že můžeme být při kouzlu, rituálu vyrušeni, je lepší kouzlo neprovádět a počkat na vhodnější dobu nebo si najít jiné místo, kde nebudeme nikým rušeni a kde se budeme moci plně koncentrovat.
 • Netrpělivost. Nic se nedá změnit mrknutím oka, to se děje jen v pohádkách. Ke změně je nutný volný proud energie, je nutné odstranit všechny překážky, které splnění našeho přání brání. Musíme tedy na svém přání dále pracovat. Musíme VĚŘIT v jeho splnění. Jsme-li příliš nedočkaví, můžeme provádět rituál opakovaně, každý měsíc. Ale POZOR, pokud budeme přespříliš na své přání tlačit, můžeme tím splnění našeho přání vyrušit. Pamatujme, pokud jsme svou žádost podali správně, je u vesmírného společenství navždy zapsaná a třeba jen potřebuje abychom my sami uvolnili energii, kterou naším přespřílišným chtěním blokujeme. A pokud se neplní, je také možné, že se máme naučit trpělivosti a důvěře. A to je někdy těžší než tvrdá práce.
 • Je také možné, že se přání vyplnilo a my jsme si toho nevšimli. Změna mohla být tak malá anebo jsme očekávali něco jiného. Je dobré zapisovat si co jsme v magickém kruhu říkali. Je dobré si svá přání, napsaná na papír a vyřčená při kouzlu nebo rituálu, zapisovat do deníku. Abychom věděli, jak přesně jsme své přání formulovali. Třeba jsme se nevyjádřili přesně...
 • Je také možné, že naše přání není v souladu s vůlí Vesmírného společenství a tím pádem nenásledujeme tu správnou cestu. Je dobré si uvědomit o co jsme vlastně žádali a jít hluboko do svého nitra a zjistit, jestli opravdu chceme to, o co jme žádali. Možná zjistíme, že jsme si vlastně přáli, to, o co ve skutečnosti nestojíme.

autor: Betanie