Kouzla úplňku

                  ÚPLNĚK VE ZNAMENÍ VAH                    

       _________________________________________

Úplněk ve Vahách nám připomíná, jak důležitá je spolupráce a kompromis

_________________________________________

Nastává 28. 3. 2021 ve 20:48h

Základní barvou znamení Vah je smaragdově zelená. Jejich vládcem je dobrodějná planeta Venuše, která je ve Vahách orientovaná spíše na vztahy a harmonii. Váhy jsou vzdušné a základní znamení.

Kameny:
akvamarín, smaragd, kunzit, měsíční kámen, opál, turmalín, safír, chryzokol, jadeit, růženín, karneol, topaz


Zrozenci v tomto znamení jsou velmi příjemní, milý a kultivovaní lidé. Mají za každých okolností dobré způsoby, nikdy se nestanou hrubými a vždy se řídí pravidly slušného chování. Jsou to lidé intelektuální, přemýšlivý a velmi inteligentní. Jako vzdušné znamení potřebují duševní stimulace, jinak tito lidé ztrácejí mnoho radosti ze života. Na druhé straně jsou většinou velmi neprůbojní. Nikdy nebudou natolik radikální a důrazní, aby své názory prosadili, nikdy nepůjdou do projektů na úkor ostatních. V takovém případě ustupují, bohužel i na úkor své vlastní identity, a to platí i v partnerském vztahu. Pokud se Vahám nepodaří dohody ve vztahu dosáhnout, mohou slevit a ustoupit ze svého požadavku, proto aby byl soulad ve vztahu zachován a tím se dopustí kompromisu na své vlastní osobě a ke své škodě.

Pro Váhy je partnerství prioritou číslo 1

Základním úkolem zrozenců ve znamení Vah je učit se navazovat vztahy se svým okolím a pochopit sám sebe jako součást společenství. Tento úkol splňují především tak, že se učí navazovat kontakt s druhým člověkem. Proto můžeme říci, že Váhy jsou partnerské znamení. Ke svému životu vztah nutně potřebují, ať již jde o vztah přátelský nebo partnerský. Bez partnera tito lidé nebudou nikdy úplní. Osobní svoboda jim nic neříká a nechápou dnešní moderní pojetí samostatnosti a nezávislosti. Už od dětství mají většinou jen jednoho kamaráda, který pro ně bude vším a podobné je to i v dospělosti. Manželství a partnerství jde těmto lidem úplně samo, přirozeně, protože přímo vychází z jejich podstaty a nemusejí se o ně nijak příliš snažit. Váhy mají potřebu vše se svým partnerem probrat, aby si pak mohli vybrat to nejlepší řešení.

Váhy mají silně vyvinutý smysl pro spravedlnost

Váhy odmítají nefér jednání, nejsou zákeřní a neintrikují. Nikdy by se nedopustili ani malých podvůdků, prostě proto, že se to nesmí. Svět kolem nás, je však většinou nespravedlivý a díky tomu mohou být Váhy nešťastné. Neumějí využít svou příležitost, pokud by to znamenalo porušit morální zásady a mravní principy.

Úkolem Vah je naučit se rovnováze

Když se podíváme na symbol tohoto znamení, vidíme dvě strany, které se pohybují okolo středu, tak aby dosáhli rovnováhy. Rovnovážný vztah je obecný přírodní fenomén. Tento stav je vždy dočasným stavem. Po období stability, klidu a rovnováhy nastane zákonité rozkolísání, tak aby se po čase ustanovila rovnováha nová. To je zákon naší přírody, ekosystému i celého vesmíru. A toto je i úkolem Vah. Zrozenci v tomto znamení nejsou vždy v rovnováze, v dokonalé harmonii. Než se ustanoví jejich rovnováha chvíli jim to trvá, proto i jednání těchto lidí vykazuje jisté rozporuplnosti, a je to zcela normální. Například tito lidé mají v sobě vnitřní neklid, ale jen málokdy někam spěchají. Jsou inteligentní, ale na druhé straně jsou velice naivní a důvěřiví. Tito lidé stále vyvažují a hledají kompromis. Hledají vnitřní rovnováhu a klid. Nikam nespěchají, na všechno mají svůj čas, stresu se vyhýbají. Pokud jsou pod neustálým tlakem a nemají možnost si alespoň v něčem udělat věci po svém a v klidu, odnese to jejich zdraví.

Váhy jsou mistři kompromisu

Váhy svá jednání povedou tak dlouho, než se dojde k řešení, které bude vyhovovat všem. Toto znamení můžeme také nazvat jako symbolickou holubicí míru. Umějí urovnávat spory a tišit hádky. Jsou skvělými vyjednavači a úžasní diplomaté. Hodí se na povolání psychologa nebo právníka. Jsou základním znamením a touží se posunout vpřed, ale nikdy na své cestě nikoho neohrozí. Váhy si vždy najdou tu správnou cestu a nikdy za svým cílem nepůjdou přes mrtvoly.

Váhy mají smysl pro krásu

Zde se uplatňuje vliv planety Venuše. Váhy mají blízko ke kultuře, mnohdy jsou i sami nějak umělecky nadaní, ale nemusí to tak být. Mají smysl pro hudbu, barevné cítění, milují divadlo a nebrání se ani návštěvám výstav s výtvarným uměním. To vše je velmi obohacuje. Mají estetické cítění a dobrý vkus.

Znamení Vah je mužské znamení, ale svým založením toto znamení mužům ubírá na mužnosti. Muži tohoto znamení jsou jemní, neprůbojní a málo rázní. Přízně u žen si získají především svojí zdvořilostí, slušností, zájmem o kulturu a mírnou povahou bez agresivity.

   _________________________________________________________________________

Na kouzlo tohoto úplňku si připrav alespoň jednu sívčku. Nejlépe však tolik svíček, aby se s jejich pomocí dal vytvořit kruh. Svíčky barvy nejlépe modré, zelené nebo neutrální bílé. 

__________________________________________________________________________

Vhodná témata pro kouzla a rituály tohoto úplňku:

 • Hledání spravedlnosti
 • Rozhodování
 • Společenské vztahy
 • Kreativní činnost a tvoření
 • Láska a milostné vztahy
 • Podpora slušného chování
 • Spolupráce s druhými
 • Zlepšení komunikace
 • Umění kompromisu, dohody


Pro dnešní večer si můžeš připravit i nějaký hudební nástroj, nejlépe zvonky nebo bubínek, ale není to podmínka. Hudba se nese pomocí vzduchu a pomůže Ti tak tento živel zaktivovat.

Vzduch je živel, který Tě v tento úplňkový čas obklopí. Může Ti přinést změnu a nové myšlenky. Určitě však ale přinese svěžest a občerstvení do Tvého srdce. Vzdušný živel podporuje intelektuální a duševní činnosti a podněcuje ke komunikaci.

Tento živel můžeš použít všude tam, kde je zapotřebí čistá mysl. Pomocí vzduchu se dají posílat zprávy i zaklínat počasí.

Vzdušný živel pomáhá s cestováním za poznáním, ale nejen s cestováním fyzickým. Podporuje a pozitivně ovlivňuje telepatii, lucidní sny i astrální cestování. Jakákoli vzdušná poselství, kreativita a tvoření Ti v tomto období půjdou snadněji.


********

Vyber si místo a kolem sebe buď skutečně, pomocí svíček nebo pomyslně nakresli magický kruh. Svíčky mohou být i vonné, vůně navodí správnou atmosféru a přivábí andělské pomocníky. Můžeš přidat i vonné tyčinky, tím vším podpoříš vzdušný živel. Zhluboka se nadechni a uvolni se. Zapal svíčky.

Chvíli dýchej a nech sebou i okolo sebe proudit vzduch. Dokola ve svém magickém kruhu tancuj nebo jen choď po směru hodinových ručiček. Rozproudíš vzdušný živel a vytvoříš energii pro své přání.  Při pohybu v kruhu vyslov své přání, buď si ho odříkávej v duchu nebo ještě lépe nahlas. Kruh můžeš obejít jen jednou nebo ho obejdi nebo obtancuj třikrát a při tom své přání stále opakuj. Pokud máš hudební nástroj, nyní je ten správný čas. Hraj, zvoň na zvonečky, bubnuj, zpívej jak je libo, tak dlouho, jak to budeš cítit.

Pak ještě jednou zašeptej své přání do dlaní a jemně ho sfoukni směrem k Měsíci se slovy:

>>  Velký Měsíci

>>  Ve jménu Vzduchu

>>  Vyslyš mé přání

>>  Popřej mu sluchu

 Potom obejdi svůj kruh v opačném směru, ať se vytvořená energie uzavře a Tvé přání se tím zpečetí.


Až se Ti přání splní, nezapomeň poděkovat.


Důvody proč se kouzlo, rituál někdy nepovedou

 • Jakékoli kouzlo, rituál má především změnit naše osobní vnímání. Pokud nevystoupíme z oblasti svých omezených názorů a nepřipustíme možnost změny, žádné kouzlo ani rituál nám nepomohou.
 • Je nutné správné rozpoložení a načasování. Pokud se necítíme dobře, něco nás ruší, nedokážeme se soustředit, víme že můžeme být při kouzlu, rituálu vyrušeni, je lepší kouzlo neprovádět a počkat na vhodnější dobu nebo si najít jiné místo, kde nebudeme nikým rušeni a kde se budeme moci plně koncentrovat.
 • Netrpělivost. Nic se nedá změnit mrknutím oka, to se děje jen v pohádkách. Ke změně je nutný volný proud energie, je nutné odstranit všechny překážky, které splnění našeho přání brání. Musíme tedy na svém přání dále pracovat. Musíme VĚŘIT v jeho splnění. Jsme-li příliš nedočkaví, můžeme provádět rituál opakovaně, každý měsíc. Ale POZOR, pokud budeme přespříliš na své přání tlačit, můžeme tím splnění našeho přání vyrušit. Pamatujme, pokud jsme svou žádost podali správně, je u vesmírného společenství navždy zapsaná a třeba jen potřebuje abychom my sami uvolnili energii, kterou naším přespřílišným chtěním blokujeme. A pokud se neplní, je také možné, že se máme naučit trpělivosti a důvěře. A to je někdy těžší než tvrdá práce.
 • Je také možné, že se přání vyplnilo a my jsme si toho nevšimli. Změna mohla být tak malá anebo jsme očekávali něco jiného. Je dobré zapisovat si co jsme v magickém kruhu říkali. Je dobré si svá přání, napsaná na papír a vyřčená při kouzlu nebo rituálu, zapisovat do deníku. Abychom věděli, jak přesně jsme své přání formulovali. Třeba jsme se nevyjádřili přesně...
 • Je také možné, že naše přání není v souladu s vůlí Vesmírného společenství a tím pádem nenásledujeme tu správnou cestu. Je dobré si uvědomit o co jsme vlastně žádali a jít hluboko do svého nitra a zjistit, jestli opravdu chceme to, o co jme žádali. Možná zjistíme, že jsme si vlastně přáli, to, o co ve skutečnosti nestojíme.

autor: Betanie