Druhý úplněk ve Vahách duben 2019

19.04.2019

Úplněk  ve  Vahách  19. 4. 2019

nastává  ve  13:12h

A je tu zase úplněk. A zrovna vyšel na Velký pátek. Velký pátek je součástí svatého týdne, oslav Velikonoc, největších Křesťanských svátků.

Velikonoce jsou svátkem pohyblivým a každý rok se slaví v jiný čas, i když Ježíš, který je ústřední postavou těchto svátků byl ukřižován a znovuvzkříšen v určité dané dny, které se nemění. Že by zase ta snaha "pravých" křesťanů o to sloučit svátky jara, oslav Slunce a když půjdeme ještě dál oslav Bohů Jara a jarní rovnodennosti, ukončení zimy a návratu teplých dnů?

Ano je tomu tak. Historie svátku, který se slavil jako jarní rovnodennost sahá asi do 8 století př.n.l. kdy lidé prosily Bohyni Sunnu, bohyni soumraku o návrat jara, lidé se setkávali, skládali oběti a vyhlíželi k východu a očekávali východ slunce. Několik století po Kristu pohanské národy stále tento svátek slavily. Bohyně dostala jiné jméno, Eostre nebo Ostera, ano velmi podobná jména jako keltský svátek Ostara, svátek rovnodennosti. Barvení vajíček bylo typické pro všechny tyto svátky a byl to symbol nového života, především barvení červenou barvou.

První křesťané Velikonoce neznali a ani je neslavili, slavili den ukřižování Ježíše jako den, kdy Ježíš položil svůj život za hříšné lidstvo a díky jeho oběti se mohli hříšní lidé vykoupit ze svých hříchů. Praví první křesťané slavili svátek Pesach. Tento svátek byl později nazván svátkem židovským a byl zakázán. Nahrazen byl svátkem "Zmrtvýchvstání" Náboženství Syřanů, Peršanů a Babylóňanů se smísilo při migrování s naukami filozofů z východu, kdy všichni uctívali Slunce a svátky Jara. Tyto nauky silně ovlivnili Římany. Novodobí křesťané se snažili sjednotit své svátky se svátky pohanskými a tím zvýšit počet členů své Římské katolické církve. Východním pohanským národům církev dovolila zachovat své zvyky pokud to vypadalo jako oslava svátků křesťanských. Byl to jedním slovem KOMPROMIS.

Velikonoce jsou tedy svátkem pohyblivým a slaví se v závislosti na lunárním a slunečním kalendáři. Vždy první neděli po úplňku, který přijde po prvním jarním dnu, tedy po 21. březnu. A letos to vyšlo na 21. a 22. dubna.

Tak to je k pozadí a historii tohoto svátku a teď trochu z jiné stránky.

Čeká nás úplněk. Den sám o sobě kouzelný, pokud ho spojíme s magií Velkého pátku dostáváme tajemný čas, kdy se můžeme setkat opravdu se vším. Jemné hranice různých světů se rozvibrují a bude velmi jednoduché proniknout kamkoli se nám zachce. V tento den můžeme porozumět říši zvířat i rostlin, můžeme se setkat s různými bytostmi, vílami i skřítky ...

Úplněk máme ve znamení Vah. Pokud jsme před 14 dny započali něco nového, nyní je čas na bilancování našeho začátku, naší cesty. Je čas se na chvíli zastavit a zpomalit tempo. Váhy nám dávají možnost dobře zvážit všechna pro a proti, toho, co právě děláme. Můžeme třeba i poopravit směr, usměrnit tok naší energie tím správným směrem, tak abychom dospěli k vytouženému cíli.

Setrvejme chvíli sami v sobě a pokud v sobě neucítíme rovnováhu je na čase se zaměřit právě na to, jak tohoto rovnovážného stavu docílit a při tom stále pokračovat v započatém díle.

Je jaro, začátek všeho nového. Síla, se kterou se příroda pustila do své obnovy budiž nám lidem příkladem. Po zimě po době dlouhé nečinnosti nastává čas na jarní očistu, chcete-li detox, a to jak tělesný, tak i duševní. Je-li tu něco čeho se chceme zbavit, i nějaké vlastnosti, udělejte to právě nyní. Odložte nepotřebné, vyprázdněte naplněné tak aby nás mohlo navštívit nové. Můžeme tento den symbolicky brát jako smrt toho co již nepotřebujeme, co nám již neslouží a čas co bude po tomto úplňku následovat jako vzkříšení naší nové očištěné podstaty.

Je čas jít do svého středu a najít svou vnitřní rovnováhu. Pokud patříte k těm šťastnějším a ze svého vnitřního klidu se jen tak vyvést nenecháte, teď je čas na to ho rozvíjet a šířit dál.

Jaro je jako svěží ráno nového probouzejícího se dne, kdy velký kotouč zlatého slunce stoupá na své místo na obloze. Rodí se nádherný nový den a vše je čerstvé, rozechvělé, plné očekávání a naděje na další úžasné věci co nás mohou potkat.

Přeji Vám kouzelný úplněk a krásný jarní čas

autor: Betanie